Disclaimer

 

Deze website is bedoeld als informatiebron voor het cinema congres CINEMA 2020, dat op 23 en 24 maart 2016 georganiseerd wordt door de NVBF, de NVF, de FPN en EYE Filmmuseum.


De informatie op deze site wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden, en, voor zover deze van derden afkomstig is, op juistheid gecontroleerd. Toch kan het zijn dat de opgenomen informatie niet geheel correct is.

CINEMA 2020 wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand die voortvloeit uit mogelijke onjuistheid, gebrekkigheid of onvolledigheid van de vermelde informatie. CINEMA2020 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven, die het gevolg zijn van eventuele onvolkomenheden in de informatie die via deze website is verkregen.